Energimærkning

Energimærkningsordningen (EMO) er senest udført pr. 29-03-2011 af Grontmij | Carl Bro A/S.
Energimærkning nr.: 200047372 - BBR-nr.: 157-142038-001 - Gyldigt 10 år fra: 29-03-2011.

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Energimærkning
Energimærkning af boliger betyder, at bygninger får en energiprofil efter en skala fra A1 til G, hvor A1 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive. Helt identisk med den energimærkning vi efterhånden har vænnet os til, når vi køber hårde hvidevarer, blot i større skala. 

Hvorfor energimærkes bygninger
Formålet med energimærkningen er at vise bygningens energiforbrug og synliggøre, hvilke energibesparelser, der kan betale sig at gennemføre.
Hvis du kender el-, og varmeforbrug, har du et bedre grundlag til at beregne udgifterne. Energimærkningen giver dig en idé om, hvor meget det koster f.eks.  at efterisolere eller udføre andre energibesparende tiltag. I nogle bygninger er det nemt og relativt billigt at efterisolere, mens det i andre bygninger er besværligt og dyrt - eller umuligt. 

Energimærkning er også en rapport
Ud over selve energimærket, altså det bogstav, der definerer bygningers energiprofil, indeholder energimærkningen også en energimærkningsrapport. Med en energimærkningsrapport får du i detaljer redegjort for bygningens energiprofil. Energimærkningsrapporten kommer også med konkrete forslag til, hvordan bygningen kan energioptimeres. Alle forslag suppleres med en vurdering af den anslåede pris samt en vurdering af den anslåede tilbagebetalingstid. Energimærkningsrapporten beskriver også, hvilke lovkrav, der skal overholdes.

Rapport: Sammenfatning vedr. energibesparelser, sikkerhed & komfort 
- udarbejdet af Grontmij  Carl Bro A/S i april 2011. Download rapporten
Formålet med denne rapport er at foretage en sammenfatning af resultaterne fra rapporten vedr. energimærkning samt tilføje muligheder for andre potentielle brugsmuligheder og/eller besparelsesmuligheder ved brug af det eksisterende bolignet og sammenstille dette.
Der gives et overblik i skemaform over de tekniske besparelsesmuligheder for ejerforeningen og disse kommenteres efterfølgende i rapporten.
Rapporten afsluttes med en sammenfatning og anbefaling.