Murbier

Murbier er skadedyr
Murbier må betragtes som skadedyr, når de ødelægger fugerne i murværk, men de er ikke potentielle smittebærere.

Murbier graver deres gange i svag kalkmørtel og angriber gerne solvendte, lune murflader. Murbier graver  udelukkende deres gange i mørtlen og går ikke ind i større huller eller i hulmure.

I langt de fleste tilfælde er den reelle skade ikke alvorlig, men blot tilstedeværelsen af murbier kan skabe problemer for  beboerne. I forsikringsmæssig henseende må bekæmpelse af beskedne angreb betragtes som almindelig vedligeholdelse. 

Murbi bekæmpelse
Uden for biernes flyvetid kan bierne bekæmpes ved at udkradse den løse mørtel, eventuelle murbiceller, larver m.v., hvorefter der fuges med en stærk, cementholdig mørtel.

Hvis der derimod er livlig aktivitet af bier (flyvetid juni-august), bør der foretages skadedyrsbekæmpelse, før reparationsarbejdet iværksættes. De angrebne muroverflader spøjtes med et bekæmpelsesmiddel, som bierne får på sig, når de sætter sig.

Hvis reparationsarbejdet ikke ønskes iværksat, men bierne ønskes bekæmpet, vil det mest hensigtsmæssige tidspunkt for en sprøjtebehandling være, når de første bier kommer frem i juni måned.
 

Man kan dog ikke forvente, at sprøjtebehandlingen også virker forebyggende de kommende år, for den svage mørtel vil stadig være lige indbydende overfor murbier fra andre huse i nærheden. 
 

Såfremt der konstateres angreb af murbier anmoder foreningen venligst om, at der omgående rettes henvendelse til vicevært Flemming Ristorp - meget gerne direkte eller via mobil 2099 7296.

Den første bekæmpelse af murbier kan ofte ske med et sprøjte- eller pudringsmiddel - af beboerne eller viceværten. Ejerforeningen har nogle gange ved voldsomme angreb af murbier anvendt firmaet Mortalin A/S til bekæmpelsen. Henvendelse herom bør ske via vicevært eller administrator.