Lokalplan 380

Gentofte Kommunes lokalplan 380 - en temaplan for bevaringsværdige bygninger - er vedtaget 24-04-2017. Clarasvænge angives som en 'fin bolig-bebyggelse' med bevaringsværdi 3. Se mere her

Gentofte Kommunes forslag til lokalplan 380 har været i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017.
Udsendt af: Gentofte Kommune

Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Dato: 23. november 2016 Sagsnr.: EMN-2016-01022

Lokalplanforslaget i korte træk
Formålet med forslag til lokalplan 380 er at værne om den helt særlige bygningskulturarv i Gentofte Kommune, og at sikre at eventuelle ydre bygningsændringer og ombygninger tilpasses arkitekturen og bymiljøet.  
Lokalplanen omfatter omkring 1.600 bevaringsværdige bygninger. Bygningerne som er omfattet af lokalplanforslaget, kan ses på det digitale kort, som du finder på www.gentofte.dk/lokalplanforslag380, hvor du også kan se lokalplanforslaget.  

Lokalplanen omhandler bygningsbevaring, og er kun gældende for de bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige på ovennævnte kort. Bevaringen vedrører kun bygningerne udvendigt.  

Baggrund for forslag til lokalplan 380
Bygningskulturarven i Gentofte Kommune er helt enestående, og derfor blev en omfattende registrering iværksat i 2003-2004 for at udpege de bevaringsværdige bygninger. Registreringen skete i et samarbejde mellem den daværende Kulturarvsstyrelse og Gentofte Kommune.

I alt blev 4.500 bygninger udpeget som bevaringsværdige, og efterfølgende indføjet i kommuneplanen i Lokalplanens betydning  Før der foretages udvendige  forandringer på en bevaringsværdig bygning, skal  Gentofte Kommunes byggesagsafdeling kontaktes. Dermed har kommunen mulighed for at vejlede om gode løsninger, men også at meddele afslag på bygningsforandringen, såfremt det vurderes, at ændringen vil forringe helheden eller den pågældende bygnings bevaringsværdi væsentligt.

Bevarings-værdierne kan blive mindre eller risikere helt at forsvinde. Dette har ikke kun betydning for den enkelte bygning, men også for den helhed og det bymiljø som bygningen indgår i. Der er udarbejdet lokalplaner med bevaringsbestemmelser for omkr ing. 2.900 af de i alt 4.500 bevaringsværdige bygninger i Gentofte Kommune. En lokalplan med bevaringsbestemmelser har den betydning, at der ikke kan foretages udvendige forandringer på bygningen, medmindre ændringerne er godkendt af kommunen.  

Med nærværende lokalplan er alle de 4.500 bevaringsværdige bygninger, som blev udpeget ved registreringen i 2003 - 2004, omfattet af bevaringsbestemmelser. Hermed afrundes arbejdet med at sikre den del af Gentoftes bygningsarv, som er opført før 1970.