Håndværkerliste

Uddrag af håndværker- og leverandørliste, som ejerforeningen anvender.

For arbejder i lejlighederne, der påhviler/betales af ejerne/beboerne, er valg af håndværkere frit.
På områder vedr. fx VVS- og el-arbejde kan det - alt andet lige - være en fordel at benytte håndværkere, 
der har kendskab til installationerne i Clarasvænge.

Beboerne bør være opmærksomme på, at reparation/udskiftning af ejendommens fællesinstallationer
foranstaltes/betales af ejerforeningen. Indgreb/ændringer i fællesinstallationerne kræver normalt 
ejerforeningens godkendelse. Tal venligst i første omgang med viceværten eller et bestyrelsesmedlem.
 

Bredbånd - Bolignet
Glarmester

Snoer og Sønner A/S
3834 0311


El-forsyning
Malermester

Lene Andersson
2720 6622

Naturgas

HMN Naturgas I/S
3954 7000
www.naturgas.dk

Murermester

Henning Muremann
2122 6790

 

El-installationer

Søren Folkvardsen
2712 8065

El:con A/S - Glostrup
7266 7020
sjaelland@elcon.dk

Tømrer/snedker

Tømmermænd ApS v/ Niclas Lyhne

45 26 85 33 44 

Skadesservice

Polygon
Se venligst her