Varmeregnskaber

Årsaflæsning foregår normalt hvert år i januar. Målerne starter automatisk på ny registrering hvert år pr. midnat nytårsaften.  

Lejligheder med mail-adresse samt fraflyttede har fået tilsendt varmeregnskab for 2017. Øvrige omdelt på papir. 

Spørgsmål til og svar fra Brunata: 

Forstå dit forbrugsregnskab her

Du kan desuden finde svar på typiske spørgsmål til regnskabet her 
 
Aflæsning af varmeforbrug fra og med varmeregnskabsåret 2014 foretages digitalt. Med de nye radiatormålere - monteret i januar 2014 - er det første gang, at aflæsninger foretages uden besøg i lejlighederne – målerne giver en mere korrekt måling af forbruget. 
 
Fraflyttere - såvel ejere som lejere - kan via administrator eller vicevært bestille en flytteaflæsning, der foretages af Brunata A/S. Det er en god idé at 'melde ud' ca. 6 uger før 'skiftedag'.  
 
Varmeregnskaberne - der følger kalenderåret - udfærdiges normalt i løbet af februar måned. Når en lejlighed skifter ejer/lejer, vil der på basis af 'skiftedatoen' - og den foretagne aflæsning - ske en opdeling i 2 eller flere varmeregnskaber. Foretages der ikke en aflæsning, vil Brunata A/S opdele på basis af graddage m.m. Den ejer/lejer, der flytter ud, får et flyttegebyr påført sin regning.  
 
Ændret lovgivning vedr. varmefordelingsmålere pr. 01-03-2015 
Indtil d. 28. februar 2015 skulle alle varmefordelingsmålere i Danmark være omfattet af et kontrolsystem.  Systemet har skullet sikre at de opsatte målere fungerede efter hensigten og medvirkede til en korrekt og fair udgiftsfordeling for beboerne. 
 
1. marts 2015 ophørte kravet om kontrol med varmefordelingsmålere. Til gengæld er ejerforeningen (varmeleverandøren) fremover forpligtet til at kunne stille oplysninger om ikke bare målertype, monteringspunkt og skalering til rådighed for beboerne (varmeforbrugerne) - men også: 

- Varmefordelingsmålernes fabrikat og type

- Radiatorfabrikat og -model

- Radiatorstørrelse (dimensioner)

- Radiatorernes varmeydelse

- Varmefordelingsmålernes monteringspunkt på radiatorerne

- Varmefordelingsmålernes skalafaktorer uden (evt.) korrektion for udsat beliggenhed 

Derudover må montering, skalering og servicering af varmefordelingsmålere fremover kun udføres af certificerede målerinstallatører.

Ordningen vil blive administreret gratis af Brunata A/S, der i forvejen foretager måling og beregninger til de årlige varmeregnskaber. Systemet Brunata Compass vil sørge for alle obligatoriske data om varmefordelingsmålerne og radiatorerne i ejendommen. Brunata sørger for løbende opdatering og administration, fx ved radiatorudskiftninger. 
Bekendtgørelse nr. 1166 af 03-11-2014  omfatter ovenstående 
 
Bekendtgørelse nr. 1167 af 03-11-2014 (om krav til målerinstallatører) kræver at installatører af varmefordelingsmålere skal have et kvalitetsledelsessystem (fx i henhold til ISO 9001) for at montere, skalere og servicere målerne. Dette krav erstatter de hidtidige bemyndigelser til målerfirmaerne. Brunata A/S er certificeret efter ISO 9001. 

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside: www.sik.dk